پیرمردی با یک جعبه توت خشک یزد به خواستگاری دختر جوان رفت

گیاهان توت می توانند در زمین های حاصلخیز با خاک عمیق، شنی یا رسی با طبیعت متخلخل به خوبی رشد کنند، اما همچنین می توانند در زمین های بایر با خاکی از نوع درشت و فقیر از نظر مواد مغذی رشد کنند.

توت خشک یزد با سیستم ریشه ای قوی و عمیق شبکه ای به شدت درهم و متراکم با ریشه های ثانویه و سوم در هر نوع خاکی تشکیل می دهد که آن را قادر می سازد در برابر طلسم های خشک و نامطلوب محیط مقاومت کند.

این ویژگی ها همچنین به گیاهان توت اجازه می دهد تا در برابر طوفان شن و جریان باد مقاومت کنند. این امر باعث شد که گیاهان توت حتی در زمین‌های بایر با آلاینده‌های بسیار آلوده یا در زمین‌هایی که در ارتفاعات یا ارتفاعات بیشتر مستعد جریان‌های باد شدید هستند، کشت شوند.

توت همچنین در زمین های آشفته با شرایط قطع آب، تحت تنش خشکی و در شرایط شوری به خوبی رشد می کند. این عمدتاً به دلیل سیستم ریشه‌زایی عمیق‌تر و گسترده‌تر و سازگاری گسترده‌تر آن در مناطق خشک و نیمه خشک با شرایط مختلف pH خاک است.

توت این توانایی را دارد که حتی در زمین های بایر با مواد مغذی کمتر و در شرایط محیطی نامطلوب 30- درجه سانتی گراد دمای سرد تا بالاترین دمای بالای 40 درجه سانتی گراد رشد کن.

توت صحرایی یک اکوتیپ از توت است که با موفقیت در مناطق بیابانی سین کیانگ چین کاشته شد. این اکوتیپ گیاه توت را قادر می سازد در شرایط بیابانی با حداقل سطح آبیاری کشت شود، از این رو برای احیای طبیعی زمین های خالی خالی و علفزارهای بیابانی توصیه می شود.

گیاهان توت همچنین برای بازسازی اراضی شور و مناطق صخره‌ای بیابانی مورد استفاده قرار گرفتند و با موفقیت نشان داده شدند. توت همچنین به عنوان یک گیاه دارویی در بهبود و افزایش زندگی انسان ها با مواد فعال بیولوژیکی موجود در قسمت های برگ، ساقه و ریشه شناخته می شود.

از آنجایی که هر بخشی از توت در تهیه محصولات مختلف در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی استفاده می شود، اکنون به صورت صنعتی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

با توجه به تمام ویژگی های ذکر شده در بالا، مناسب است که توت را به عنوان یک گیاه ایده آل برای آینده پایدار نام ببریم. این مقاله به بررسی اهمیت توت در رویکرد ایمنی محیطی، ارتقای سلامت انسان، دامپروری، توانمندسازی اقتصادی و بهره‌برداری صنعتی از آن می‌پردازد.