فروش هویج محلی در شهرهای جنوبی ایران ممنوع شد

اعتقاد بر این است که هویج محلی به دلیل ترکیبات تغذیه‌ای و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، فواید سلامتی مختلفی دارد، از جمله پتانسیل پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی و انواع خاصی از سرطان‌ها.

هویج محلی یک محصول غذایی مهم است که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و تولید آن با محصولات جانبی مانند هویج پاک شده و ضایعات هویج همراه است.

در سال‌های اخیر، فناوری‌های مختلفی با هدف افزودن ارزش به محصولات جانبی یا کاهش اثرات زیست‌محیطی استراتژی‌های دفع فعلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

این فناوری ها فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی را در بر می گیرند و ممکن است محصولاتی را به شکل مواد شیمیایی استخراج شده، سوخت های زیستی، غذاهای جدید و مواد جاذب ایجاد کنند.

هدف این فصل بررسی روندهای جاری در تولید هویج محلی در سراسر جهان بود. وضعیت هنر در کشت، برداشت، ذخیره سازی و فرآوری هویج تولید و مقادیر احتمالی ضایعات و محصولات جانبی هویج و استفاده از فن آوری های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای محصولات جانبی.

فناوری‌های بررسی‌شده در مراحل مختلف توسعه تجاری هستند و برخی از آنها در حال حاضر به صورت تجاری در دسترس هستند و برخی دیگر دورتر در حال توسعه هستند. اطلاعات بررسی شده در اینجا به انتشار نتایج تحقیقاتی مورد علاقه صنعتی برای کمک به پذیرش فناوری های مربوطه در عملیات تجاری کمک می کند.

هویج بومی اروپا و غرب و آسیای مرکزی است و احتمالاً در افغانستان اهلی شده است. هویج محلی کشت شده در قرن هشتم پس از میلاد مسیح و در اروپا معرفی شد. ابن العوام از هویج زرد و قرمز در جنوب اسپانیا در قرن دوازدهم یاد می کند. هویج نارنجی در قرن هفدهم در هلند انتخاب شد.

هویج یک محصول آلوگامی با اثر همخونی قوی است. ارقام سنتی جمعیت هستند و واریته های مدرن F1 همگن تر یا هیبریدهای متقاطع سه طرفه تولید شده با عقیمی نر سیتوپلاسمی هستند. مقاومت نسبی به ویروس هویج Y (جونز و همکاران، 2005) و کوتوله رنگارنگ هویج محلی توصیف شده است.