با استفاده از کارتریج رنگی اپسون سیستم خود را از ویروس ایمن کنید

یک کاربر معمولی کامپیوتر حدود 9-10 کارتریج رنگی اپسون در سال استفاده می کند. تحقیقات نشان می دهد که سالانه حدود 2 میلیارد کارتریج خالی در سراسر جهان در زباله پرتاب می شود.

اینها عمدتاً کارتریج های چاپگر جوهرافشان هستند که محبوب ترین تجهیزات چاپ در بین کاربران رایانه هستند.

چندین عکس خانوادگی در طول سال چاپ می کنند، بنابراین طبیعی است که در سال از کارتریج های جوهر زیادی استفاده می کنند.

سازمان‌های تجاری بزرگ و برخی کسب‌وکارهای کوچک سالانه از صدها کارتریج جوهر استفاده می‌کنند و تمام کارتریج‌های مصرف‌شده در نهایت در زباله‌ها ریخته می‌شوند.

مزایای محیطی و دیگر مزایای استفاده مجدد از کارتریج های چاپگر جوهر افشان استفاده شده:

با استفاده مجدد از کارتریج های مستعمل خود می توانید مقدار قابل توجهی در خرید کارتریج های جدید صرفه جویی کنید.
می توانید کارتریج های خود را با جوهر جدیدی پر کنید که کیفیت چاپ مشابهی با کارتریج جدید/اصلی دارد.

با استفاده مجدد از جوهر افشان های خالی نه تنها در هزینه صرفه جویی می کنید بلکه از محیط زیست نیز محافظت می کنید.

موادی که کارتریج ها از آنها ساخته شده اند به راحتی قابل تجزیه نیستند.

کارتریج

کارتریجی که شما در زباله پرتاب می کنید حدود 10 قرن در محل دفن زباله باقی می ماند.

بنابراین، با استفاده مجدد از کارتریج های قدیمی می توانید از ساخت کارتریج های جدید جلوگیری کنید.

چگونه کارتریج های قدیمی را بازیافت کنیم؟

به طور معمول، اکثر سازندگان کارتریج دستورالعمل‌های نحوه بازیافت کارتریج‌های استفاده شده را روی جعبه چاپ می‌کنند.

همچنین می‌توانید در اینترنت برای دستورالعمل‌های بازیافت کارتریج‌های چاپگر جوهرافشان قدیمی و مستعمل مرور کنید.

می‌توانید سازمان‌هایی را از طریق اینترنت جستجو کنید که برنامه‌های بازیافت چاپگرهای مستعمل را ارائه می‌دهند.

شما می توانید کارتریج های قدیمی خود را به صورت نقدی به این برنامه ها بفروشید.

اغلب مردم پس از استفاده کارتریج های جوهر افشان خالی را دور می اندازند. با این حال، بسیاری متوجه نشدند که حتی این کارتریج ها را می توان برای پول فروخت.

چندین خریدار کارتریج کارکرده وجود دارد که مبلغ بسیار مناسبی را برای فروش کارتریج های خالی ارائه می دهند.